Puthje në buzë mes Gertës e Arbrit

Nga Dorjan
Shkruar ne 20 Apr 2012 ora 2:49pm

Gerta u komunikon të gjithë banorëve se diçka do të ndodhë tashmë mes saj dhe Arbrit. Ajo i sqaron banorët lidhur me një bast që ka vënë me Arbrin, ku në qoftë se do të fitonte ajo gjatë provës, do ta depilonte Arbrin dhe në të kundërt, siç ndodhi në të vërtetë që fitoi Arbri, ai do të kishte të drejtë që të merrte tri puthje në buzë nga Gerta.

 

Ajo thotë se ka të drejtë që t’i japë vetëm dy të tilla, meqënëse asi fitoi në dy prova.

Të gjithë banorët ndjekin me kureshtje atë që do të ndodhë dhe Gerta i jep atij dy puthje të shpejta, të cilat duartrokitjen nga banorët.