Sondazhi i BE: Shqiptarët janë populli më inteligjent në botë

Nga Dorjan
Shkruar ne 04 May 2012 ora 3:06pm

Një sondazh i zhvilluar nga Bashkimi Evropian i nxjerr shqiptarët popullin më inteligjent në Evropë. Në sondazhin e BE-së Shqipëria është në krye të listës, duke lënë pas plot 46 vende të tjera.

Ndërkohë që në këtë faqe interneti, ku duket se inteligjenca e shqiptarëve ka triumfuar, të gjithë mund të bëni online edhe testin, i cili duket se ka marrë përgjigjet më të sakta dhe më të shpejta nga shqiptarët.

Shqiptarët nuk përbëjnë vetëm lajme ‘kronike të zezë’, por edhe kryelajme siç është ky që është publikuar pak kohë më parë në sondazhin e realizuar nga Unioni Evropian, ku janë testuar mendjet e 47 popujve.

Në krye të listës është renditur Shqipëria, e cila ka kapur një nivel inteligjence 114.95, e ndjekur nga Spanja me një koeficient inteligjence (IQ) 111.79, ndërsa vendi i tretë mbahet nga Hong Kongu me një IQ mesatare 111.69.

Lista vazhdon me Gjermaninë, Qipron, Zvicrën, Kanadanë, SHBA, ndërsa në vend të fundit renditet Bullgaria me një koeficient inteligjence 101.99.

Sondazhet kryhen online, në dy seksione të ndryshme. I pari është seksioni i inteligjencës së lindur, ku testi përbëhet nga ushtrime për të gjetur aftësitë tuaja të mendimit në mënyrë logjike në sferën e simboleve gjeometrike, ka ushtrime me mbledhje dhe zbritje gjeometrike, deformim, rotim, etj.

Ushtrime të ngjashme shpesh herë janë pjesë përbërëse e provimeve të pranimit, psikotesteve dhe konkurseve të ndryshme për disa pozicione.

Detyrat për lidhjet e simboleve gjeometrike i përket midis atyre fushave të aftësive, të cilat janë pak të influencuara me bërjen e ushtrimeve, por jo nga edukimi dhe ambienti social. Ndërsa faza e dytë ka të bëjë me inteligjencën numerike, ku testet fokusohen tek llogaritjet/shikimi i njohurive të mbledhjes, zbritjes, shumëzimit, pjesëtimit, puna me radhët matematikore. Inteligjenca numerike i përket atyre sfera aftësish, të cilat influencohen nga edukimi, ambienti social dhe mosha.

Formulën bazë të IQ e ka krijuar në vitin 1912 psikologu gjerman William Stern, kur ka përcaktuar shkallën e inteligjencës si lidhje të “moshës mendore” të parashikuar dhe moshës kalendarike. Nëse për shembull një djalë dhjetëvjeçar ka aftësitë intelektuale në shkallën e 13-vjeçarit, atëherë IQ e tij është e barabartë me 130 (100×13/10).

Gjatë testimit përdoren ushtrime të ndara sipas faktit, se si mesatarisht personat e mëdhenj në moshë janë të aftë ti kryejnë ato. Mosha mendore përcaktohet sipas ushtrimeve më të vështira, të cilat ishte i aftë t’i zgjidhte personi i testuar. Si IQ mesatare quhet IQ nga 90-110.