Timeline i detyrueshëm nga Facebook, ja aplikacioni i thjeshtë për ta çaktivizuar

Nga Dorjan
Shkruar ne 02 Apr 2012 ora 10:32pm

Duke nisur nga data 31 mars, të gjitha faqet fan page iu nënshtruan kalimit të detyrueshëm në versionin Timeline të Facebook.

Po ashtu edhe faqet e profileve personale, po i nënshtrohen Timeline. Aktualisht janë bërë me timeline të detyrueshëm një pjesë e mirë e profileve, kurse është njoftuar nga Facebook se kalimi automatik do të bëhet gjatë lëtyre ditëve.

Por bashkë me timeline të detyrueshëm ka mbërritur dhe aplikacioni për çaktivizimin e tij dhe për kthimin e versionit të vjetër.

Kujdes, ky aplikacion që gjeni më poshtë dhe që është i garantuar për pastërti nga viruset, nuk e zhduk përgjithmonë Timeline, por vetëm e çaktivizon atë për aq kohë sa ju dëshironi.

Pasi ta shkarkoni këtë aplikacion i cili merr vetëm pak sekonda kohë, ju do të kuptoni se zgjedhja është e juaja. kështu nëse për momentin dëshironi ta shihni profilin tuaj me Timeline, do të zgjidhni opsionin përkatës. Aplikacioni nxjerr në krye të faqes një ikonë e cila orienton thjesht: Kur ju dëshironi versionin e vjetër, e klikoni dhe do t’ju dalë shenja pohuese e gjelbër përbri tekstit: Status: Timeline remove dhe shenja e kuqe ndaluese përbri të njëjtit tekst, kur ju dëshironi të riktheni Timeline.

Më poshtë gjenden instruksionet për browser-at më të përdorshëm:

Për browser Chrome në të gjitha versionet e tij:

Duke klikuar këtë link: http://www.timelineremove.com/download/TimeLineRemove.crx

Për browser Mozilla/Firefox në të gjitha versionet e tij:

Klikoni këtë link: http://www.timelineremove.com/download/TimeLineRemoveFF.xpi

Për browser Internet Explorer në të gjitha versionet e tij:

https://timlineremove.googlecode.com/files/TimeLineRemove-0.5.zip